Văn hóa

Nhà văn Kim Lân, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ VHTT-DL đã đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Trong lĩnh vực Văn học, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật có 9 tác giả, gồm: Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); Bùi Hiển; Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự); Hồ Thành Công (Thanh Thảo); Nguyễn Văn Tài (Kim Lân); Lê Phong Sừ (Phong Lê); Trần Nhuận Minh; Ca Văn Thỉnh; Nguyễn Khoa Điềm.

Trong đó, cố nhà văn Kim Lân có 3 truyện ngắn là Con chó xấu xí, Ông lão hàng xóm và Ông Cả ngũ.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Còn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có 3 cụm tác phẩm là tập thơ Cõi lặng, Nguyễn Khoa Điềm tuyển thơ, Đất nước (chương chủ đạo trong Trường ca mặt đường khát vọng).

Nhà văn Bùi Hiển cũng có tên trong danh sách xét tặng kỳ này. Ông là nhà văn viết đa dạng thể loại, từ truyện ngắn, bút ký, truyện thiếu nhi đến phê bình, tiểu luận, chân dung văn học, ngoài ra còn có nhiều tác phẩm dịch. Nhà văn Bùi Hiển có cụm 3 tác phẩm xét tặng là tập truyện Tâm tưởng, tập truyện ngắn và bút ký Trong gió cát và tập truyện Hoa và thép.

Trong lĩnh vực Âm nhạc, đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho tác giả Nguyễn Thụy Kha (Phương An) với các tác phẩm: Thế kỷ âm nhạc Việt Nam – một thời đạn bom; Thế kỷ âm nhạc Việt Nam một thời hòa bình; Hợp xướng: Điện Biên.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15.3 đến hết ngày 29.3 trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của chính phủ.

Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải danh giá nhất do Nhà nước trao tặng trong lĩnh vực kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật.

Việc xét và trao giải thưởng được thực hiện theo chu kỳ 5 năm, giải thưởng được 15 Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét.

Theo Dạ Thảo/1thegioi.vn