Facebook có thể phải tạo ra phiên bản “nhí” của Instagram trước những vụ việc trẻ dưới 13 tuổi tiếp cận, đăng tải những nội dung không phù hợp. Bloomberg…